Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie” » Teczki » Teczka „Kronika biblioteki”

1952-01-01
image Użytkownicy w GBP w Kłodawie »

1960-01-01
image Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej, która znajdowała się wcześniej w obecnym Urzędzie Gminy »

1952-01-01
image Wizyta kłodawskich dzieci w GBP w Kłodawie »

1952-05-08
image Wpis posła na Sejm PRL, Juliana Kadlofa, do kroniki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie »

1858-09-15
image 1958 rok - wpis do kroniki GBP w Kłodawie, dokonany przez Czesława Basińskiego - członka Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z Zielonej Góry »

1958-01-01
image Wystawa książek rolniczych w GBP w Kłodawie »

1959-01-01
image 1959 rok - afisz, zachęcający do zapisów do 3 sekcji kłodawskiej filii Społecznego Ogniska Artystycznego w Gorzowie Wlkp. »

1959-05-08
image 1959 rok - wizyta Eugeniusza Paukszty w Kłodawie »

1960-01-01
image "Jak korzystać z katalogów" »

1960-01-01
image Zespół z kłodawskiej filii Społecznego Ogniska Artystycznego »

1959-03-01
image W Kłodawie czytają i grają »

1960-01-01
image Czytamy książki rolnicze »

1960-01-01
image Wystawki tematyczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie »

1961-03-01
image "Tropami Judymów" - artykuł na temat kłodawskiej biblioteki w "Nadodrzu" »

1961-01-01
image Część czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie w latach 60. »

1961-01-01
image Część czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie w latach 60. »

1961-12-31
image Ekspozycja tematyczna, prezentująca publikacje rolnicze »

1960-01-09
image Wprowadzanie wolnego dostępu do półek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie »

1961-01-01 - 1961-04-16
image Wystawa okolicznościowa z okazji wyborów w 1961 roku »

1960-12-08
image 1960 - nagroda przyznana Marianowi Flincie - kierownikowi biblioteki w Kłodawie »

1861-05-02
image Dzień Księgarza i Dzień Bibliotekarza »

1961-05-31
image 1961 - nagroda z okazji Dnia Pracownika Kulturalno - Oświatowego »

1861-04-07
image 1961 - fotografia ze spotkania autorskiego z Januszem Koniuszem »

1861-06-07
image Wpis Janusza Koniusza do kroniki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie »

1961-06-07
image Wieczór autorski Janusza Koniusza »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Biblioteka publiczna a szkoła »

1961-06-25
image 25.06.1961 - wieczór autorski Ryszarda Marii Jedlińskiego »

1961-06-25
image Wpis Marii Magdaleny Jedlińskiej do kroniki kłodawskiej biblioteki »

1962-01-05
image 1962 - wystawa biblioteczna z okazji XX-lecia Polskiej Partii Robotniczej »

1963-05-20
image 1963 - spotkanie autorskie z Marią Kędziorzyną »

1963-05-20
image 1963 - wpis Marii Kędziorzyny do kroniki kłodawskiej biblioteki »

1963-09-18
image 1963 - spotkanie autorskie z Włodzimierzem Korsakiem »

1963-09-18
image 1963 - wpis Włodzimierza Korsaka do kroniki biblioteki »

1964-05-23
image 1964 - wpis Zdzisława Morawskiego do kroniki biblioteki »

1965-06-19
image 1965 - spotkanie autorskie z Ryszardem Jegorowem »

1965-02-17
image 1966 - wpis Krystyny Kuźmińskiej - Jarży do kroniki biblioteki »

1967-05-03
image 1967 - spotkanie autorskie z Julianem Kawalcem »

1967-05-16
image 1967 - wpis Czesława Janczarskiego do kroniki biblioteki »

1967-05-16
image 1969 - spotkanie autorskie z Czesławem Janczarskim »

1969-05-12
image 1969 - spotkanie autorskie z Alfredem Szklarskim »

1969-11-20
image 1969 - spotkanie autorskie z Lilian Seymour - Tułasiewicz »

1969-07-10
image 1969 - nagroda losowa w konkursie - plebiscycie "Bliżej książki współczesnej" »

1973-05-22
image 1973 - spotkanie autorskie z Eugeniuszem Pauksztą »

1974-05-11
image 1974 - spotkanie aktywu kulturalnego i nadanie statutu kłodawskiej bibliotece »

1974-05-11
image 1974 - spotkanie aktywu kulturalnego i nadanie statutu kłodawskiej bibliotece »

1977-04-25
image Sadzenie sosen przez członków koła Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.